Κοινά πτυχία μεταξύ διαφορετικών ιδρυμάτων στην αγγλική γλώσσα που δεν θα προσφέρονται σε έλληνες φοιτητές αλλά μόνο σε φοιτητές από χώρες της ΕΕ ή του υπόλοιπου κόσμου, θα παρέχουν σύντομα τα ελληνικά πανεπιστήμια, έναντι διδάκτρων.

Η διάταξη για τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών ΑΕΙ έχει συμπεριληφθεί στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», τελικά εξαιρεί από αυτά τους έλληνες φοιτητές. Οπως είναι γνωστό, ο λόγος για τον οποίο είχε μείνει πίσω η συγκεκριμένη διάταξη και δεν είχε προωθηθεί και ψηφιστεί στο προηγούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας ήταν το γεγονός ότι δεν είχε αποφασιστεί εάν θα μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα αυτά έλληνες φοιτητές ή όχι. Και αυτό λόγω των νομικών προβλημάτων που θα προέκυπταν από αυτό, αφού στην περίπτωση τους, οι έλληνες φοιτητές θα έπρεπε να φοιτήσουν χωρίς δίδακτρα.

Οπως αποφασίστηκε λοιπόν, τα προπτυχιακά προγράμματα θα απευθύνονται μόνο σε υποψηφίους από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ θα προβλέπονται δίδακτρα σε όλες τις κατηγορίες των φοιτητών του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι θα μπορούν να προσφέρουν ακόμη και κοινά πτυχία εάν αποτελούν συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ιδρυμάτων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό καθώς και πτυχία διπλής εξειδίκευσης, στην περίπτωση που υπάρχουν «συνεργασίες» διαφορετικών επιστημών.

Στην πραγματικότητα έτσι, τα προγράμματα αυτά θα αποτελέσουν έναν «πιλότο» για τη δημιουργία σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών στα ελληνικά ΑΕΙ, καθώς θα ακολουθήσει νωρίς το καλοκαίρι ο νέος νόμος - πλαίσιο του υπουργείου Παιδείας στον οποίο και θα προβλέπεται η δυνατότητα «κοινών πτυχίων» μεταξύ διαφορετικών Ιδρυμάτων, αλλά και «μπουκέτων» σπουδών από διαφορετικές επιστήμες.

Εκτός αυτού όμως, τα παραπάνω αποτελούν το «χαλί» που στρώνει το ελληνικό υπουργείο Παιδείας για να υποδεχτεί τα 28 αμερικανικά πανεπιστήμια, τα οποία έρχονται σύντομα στη χώρα μας για συναντήσεις με όλα τα ΑΕΙ της Ελλάδας και αναζήτηση κοινών οδών συνεργασίας (Harvard, Columbia, Berkeley, Princeton, Tufts, New York University, Johns Hopkins κ.ά.).

Κατά τα άλλα, η διάταξη για τα ξενόγλωσσα προγράμματα στα ΑΕΙ θα προβλέπει ότι για να λειτουργήσει ένα πρόγραμμα θα πρέπει να έχει και το «πράσινο φως» της νέας Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (πρώην ΑΔΙΠ), ενώ όπως είναι φυσικό η διαδικασία θα «ανοίξει» νέες θέσεις για νέους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στα πανεπιστήμια, τα ξενόγλωσσα προγράμματα θα ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ, ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης του τμήματος του ΑΕΙ, στην οποία θα αναφέρεται το ύψος των τελών φοίτησης, ο προϋπολογισμός του προγράμματος, η μελέτη σκοπιμότητας, τα κριτήρια επιλογής των εισακτέων φοιτητών, η χρονική διάρκεια του προγράμματος, οι τίτλοι των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, οι μονάδες ECTS κάθε μαθήματος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών.

Τη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών θα ελέγχει και θα συντονίζει η Σύγκλητος του ΑΕΙ και η αρμόδια επιτροπή Προγράμματος Σπουδών που θα συγκροτηθεί στο εσωτερικό των ανώτατων ιδρυμάτων της χώρας με αυτό τον σκοπό.

Οπως είναι φυσικό, οι πόροι ενός προγράμματος θα είναι τα τέλη φοίτησης, δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, κονδύλια από ερευνητικά έργα/προγράμματα.

 

Οι πρυτανικές εκλογές

Μια θητεία των 4 ετών θα περιλαμβάνει τελικά, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η διάταξη του υπουργείου για την εκλογή διοικήσεων στα ΑΕΙ που θα περιλαμβάνεται στο ίδιο νομοσχέδιο και θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα η άποψη που έχει υπερισχύσει είναι ότι για τις εκλογές των πρυτανικών Αρχών θα ψηφίζουν μόνο τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ (ΔΕΠ) και όχι και οι διοικητικοί τους υπάλληλοι.

Το θέμα έχει προκαλέσει σειρά από debates στο παρελθόν, καθώς ο ισχύον νόμος δίνει τη δυνατότητα και στους διοικητικούς υπαλλήλους των ΑΕΙ να ψηφίζουν, κάτι όμως με το οποίο πολλοί διαφωνούν καθώς διαμορφώνει διαφορετικές ισορροπίες στο εσωτερικό των ανώτατων ιδρυμάτων. Με τη νομοθεσία που ίσχυε στο πρόσφατο παρελθόν μάλιστα (και πριν από το 2016) ψήφιζαν και πάλι μόνο τα μέλη ΔΕΠ για την ανάδειξη των διοικήσεων των ΑΕΙ.

Κατά τα άλλα, όπως είναι ήδη γνωστό, θα ισχύσει «ηλεκτρονική» ψήφος, αλλά και κοινό ψηφοδέλτιο πρυτάνεων αντιπρυτάνεων όπως στο παρελθόν και όχι αντιπρυτάνεις από διαφορετικό ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Προβληματισμός υπάρχει για το αν θα δοθεί δυνατότητα στους νυν πρυτάνεις των ΑΕΙ να βάλουν ξανά υποψηφιότητα για εκλογή, καθώς κάποιοι από αυτούς κάνοντας χρήση των συνεχών αλλαγών στον νόμο βρίσκονται κοντά στο να φτάσουν να διοικούν τα ιδρύματά τους επί... δεκαετία, κάτι που οι νομοθέτες το έχουν στο παρελθόν καταδικάσει, ως τη βασική αιτία παθογενειών όπως οι πελατειακές σχέσεις και ο νεποτισμός στα ΑΕΙ της χώρας.