Προβλήματα παρουσιάζονται  στο facebook σε αρκετούς χρήστες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ήδη στο twitter οι αναφορές είναι εκατοντάδες από χρήστες που δεν μπορούν να συνδεθούν στο facebook