Μία από τις 1.300 θέσεις πληρωμένης πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να διεκδικήσουν πτυχιούχοι πανεπιστημίου από όλο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει πως οι αιτήσεις για πεντάμηνη πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρίως στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση, με αποδοχές ξεκίνησαν και η υποβολή θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2019.

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει δύο περιόδους άσκησης διάρκειας πέντε μηνών, για 1.300 άτομα. Κάθε μία περίοδο δηλαδή, ένα εξάμηνο υπάρχουν περίπου 650 διαθέσιμες θέσεις.
Από την 1η Μαρτίου ή την 1η Οκτωβρίου, οι ασκούμενοι αποκτούν πρακτική εμπειρία στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Το επίδομα διαβίωσης (living allowance) για τις περιόδους πρακτικής άσκησης του 2019 θα είναι 1.196,84 ευρώ τον μήνα. Θέσεις πρακτικής άσκησης υπάρχουν διαθέσιμες σε πάρα πολλούς τομείς και προσφέρουν τη δυνατότητα να δείτε από κοντά πώς λειτουργεί η ΕΕ. Τα καθήκοντα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την υπηρεσία στην οποία θα τοποθετηθείτε. Μπορεί να ασχοληθείτε με τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, τους ανθρώπινους πόρους, την περιβαλλοντική πολιτική, την επικοινωνία και άλλα πολλά.

Καθήκοντα

Οι ασκούμενοι αναλαμβάνουν καθήκοντα ίδια με των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, μπορεί να πρόκειται για τη σύσταση ομάδων εργασίας και τη διοργάνωση συνεδριάσεων, τη συγκέντρωση πληροφοριών και τεκμηρίωσης, την κατάρτιση εκθέσεων και την απάντηση ερωτημάτων, καθώς και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις της μονάδας και σε άλλες εκδηλώσεις. Επίσης, σε κάθε υπηρεσία υπάρχουν και πιο ειδικά καθήκοντα - π.χ., οι νομικοί της Επιτροπής έχουν διαφορετικά καθήκοντα από τους οικονομολόγους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τους υπαλλήλους γενικών καθηκόντων του Κοινοβουλίου. Μπορείτε, για παράδειγμα, να εργαστείτε στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού, του ανθρώπινου δυναμικού, της περιβαλλοντικής πολιτικής κ.λπ. Θα λάβετε μηνιαίο επίδομα ύψους περίπου 1.196,84 ευρώ και επιστροφή των εξόδων ταξιδιού.

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου, εφόσον έχουν λάβει το πτυχίο τους (σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκδοθεί το πτυχίο μπορεί να προσκομιστεί σχετικό πιστοποιητικό). Η ιθαγένεια χώρας της ΕΕ δεν είναι υποχρεωτική (ένας μικρός αριθμός θέσεων προορίζεται για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ), αλλά γενικά απαιτείται η γνώση δύο γλωσσών της ΕΕ. Η επαγγελματική εμπειρία και οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν επιπλέον προσόν, χωρίς να είναι απαραίτητες.

Απαιτείται, επίσης, πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης επίσημης γλώσσας της ΕΕ (που απαιτούνται για τους υπηκόους της ΕΕ).

Αιτήσεις υποβάλλονται έως 4 Φεβρουαρίου (στις 12.00 ώρα Βρυξελλών) στο ec.europa.eu/stages.