Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Φεβρουαρίου 2019 από τον ΕΦΚΑ, προκειμένου να μην υπάρχει μεγάλη χρονική απόσταση σε σχέση με τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2019 που προπληρώθηκαν στις 19 και 21 Δεκεμβρίου 2018.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 25/1/2019 θα καταβληθούν (αντί της 30ής Ιανουαρίου), οι συντάξεις του μηνός Φεβρουαρίου στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που προέρχονται από το πρώην ΙΚΑ, το Δημόσιο και λοιπούς φορείς και

Την Δευτέρα 28/1/2019 θα καταβληθούν (αντί της 1ης Φεβρουαρίου) οι συντάξεις του μηνός Φεβρουαρίου στους συνταξιούχους μη μισθωτούς του ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον πρώην ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ.

Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν στην προκαθορισμένη ημερομηνία τους από το ΕΤΕΑΕΠ, δηλαδή τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου.