Στα 2,612 δις. ευρώ περιορίστηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου, από 3,023 δις. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί στο τέλος Αυγούστου.

Η μείωση κατά 411 εκατ. ευρώ των οφειλών του Δημοσίου μέσα σε ένα μήνα οφείλεται κυρίως στους αυτόματους συμψηφισμούς φόρου εισοδήματος με τις οφειλές του ΕΝΦΙΑ που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τον Σεπτέμβριο.

Οι επιστροφές φόρου που εκκρεμούν ανέρχονται στα 699 εκατ. ευρώ από 1,062 δις. ευρώ που ήταν τον Αύγουστο (μείωση 363 εκατ. ευρώ) .

Οι εκκρεμείς επιστροφές άμεσων φόρων περιορίστηκαν στα 489 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου από 858 εκατ. ευρώ που ήταν ένα μήνα νωρίτερα (μείωση 369 εκατ. ευρώ) ενώ αντίθετα αυξήθηκαν στα 73 εκατ. ευρώ οι εκκρεμείς επιστροφές από έμμεσους φόρους.