Σε νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων ποσού 625 εκατ. ευρώ  θα προχωρήσει το Δημόσιο όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗX). Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018. Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην ΗΔΑΤ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους. Παράλληλα με τη δημοπρασία, το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους είτε μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ είτε εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 10 Αυγούστου, για απεριόριστα ποσά στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρείες.