Σε άρση της υποχρέωσης για κλείσιμο δώδεκα καταστημάτων της αλυσίδας Σκλαβενίτης προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα της επανεξέτασης των συνθηκών στις τοπικές αγορές αναφορικά με τις συνθήκες του ανταγωνισμού μετά την εξαγορά της Μαρινόπουλος από τη Σκλαβενίτης. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει περιοριστεί η πιθανότητα δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης. Ωστόσο διατηρείται η υποχρέωση της εταιρείας για κλείσιμο καταστημάτων στις περιοχές του Ρέντη και του Παλαιού Φαλήρου.