Αυξημένες προσδοκίες για την εξέλιξη των εξαγωγέων δείχνουν τα αποτελέσματα της μελέτης Trade Confidence Index που πραγματοποίησε η DHL για 4η φορά σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Συγκεκριμένα το 57% των ερωτηθέντων αναμένει σταθερότητα όσον αφορά τις εγχώριες οικονομικές συνθήκες, ενώ το 27% εκτιμά ότι αυτές θα βελτιωθούν. Το υπόλοιπο 16% του δείγματος προβλέπει επιδείνωση των εγχώριων οικονομικών συνθηκών, εξέλιξη η οποία βασίζεται κυρίως στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τους έλληνες εξαγωγείς. Η εικόνα διαφοροποιείται σχετικά με τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες, καθώς το 35% των ερωτηθέντων αναμένει επιδείνωση, ενώ το 45% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει κάποια μεταβολή στις οικονομικές συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1ο εξάμηνο του 2018.