Αν και μικρό (εξού και το όνομα), το μπαράκι διαθέτει ύμνο, καταστατικό, καθαρά ποτά σε τιμές κοινωνικής πρόνοιας και ό,τι τέλος πάντων χρειάζεται μια επικράτεια που φροντίζει για τη διασκέδαση των υπηκόων της. Εκτός ίσως από τηλέφωνο, που με δεδομένα τα αναζωογονητικά ροκ πάρτι και τις ελληνικές βραδιές, ίσως και να μην πολυχρειάζεται. Για ευνόητους λόγους, τα ρεπό της Δευτέρας και της Τρίτης κρίνονται απαραίτητα.