Ανίσχυρη νομικά είναι η συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη για τη μεταφορά θερινής άδειας και, όπως έκρινε ο Αρειος Πάγος, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, να καταβάλει τις αποδοχές στον υπάλληλό του, προσαυξημένες κατά 100%. Η υπόθεση που έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο αφορούσε τραπεζοϋπάλληλο, ο οποίος έλαβε τμήμα της θερινής του άδειας και όχι το σύνολο των προβλεπόμενων ημερών και για τον λόγο αυτόν προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. To Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, επικυρώνοντας εφετειακή απόφαση, επιδίκασε στον τραπεζοϋπάλληλο τις διαφορές των ημερών που εργάστηκε κατά την εν λόγω τριετία, προσαυξημένες κατά 100%.