Ανοιξε ο δρόμος για την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) μετά την υπογραφή των συμφωνιών μεταξύ των μετόχων για την υλοποίηση του έργου, αλλά και ανάμεσα στις κοινοπραξίες του IGB με του TAP για τη διασύνδεσή τους.  Τα παραπάνω ανακοίνωσαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και η ΔΕΠΑ, η οποία μαζί με τη Βουλγαρική Εταιρεία Συμμετοχών στον Τομέα της Ενέργειας (BEH) έχουν συστήσει την κοινοπραξία ICGB για να τρέξει ο διασυνδετήριος αγωγός μεταξύ των συστημάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.