Προσωπικό για την ενίσχυση των καταστημάτων τους αναζητούν τα σουπερμάρκετ Κρητικός.
Ειδικότερα αναζητούν διευθυντή και υποδιευθυντή καταστήματος, προσωπικό πώλησης, προσωπικό κρεοπωλείου, αλλά και υπευθύνους επιλογής και ανάπτυξης προσωπικού.
Για τις θέσεις των διευθυντών και υποδιευθυντών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν απολυτήριο λυκείου, ενώ θα συνεκτιμηθεί τυχόν πανεπιστημιακή μόρφωση. Επιπλέον απαιτούνται τρία με πέντε έτη προϋπηρεσίας στον χώρο του σουπερμάρκετ ή στο λιανεμπόριο, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αλλά και καλή γνώση Η/Υ.
Για τις θέσεις του προσωπικού πώλησης οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου.
Ολοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις Η/Υ, ενώ οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Ειδικά για το προσωπικό κρεοπωλείου οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν σχετική βεβαίωση ή δίπλωμα.
Οι υποψήφιοι για τη θέση του υπευθύνου επιλογής και ανάπτυξης προσωπικού απαιτείται να έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενώ θα συνεκτιμηθεί τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος.
Επίσης χρειάζεται άριστη γνώση Η/Υ (Office Word, Excel, Power Point), πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
Η γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας επιθυμητή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μετακινήσεων σε όλο το δίκτυο καταστημάτων.
Επιπλέον η εταιρεία αναζητά έναν συνεργάτη τμήματος ανθρώπινου δυναμικού με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν το σύστημα Εργάνη καθώς και άριστα την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση προγράμματος μισθοδοσίας. Επίσης απαιτείται να έχουν άριστες γνώσεις Η/Υ και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Για όλες τις θέσεις η εταιρεία προσφέρει δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.   
Για υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων αλλά και για το ποια είναι τα καταστήματα που ζητούν προσωπικό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της επιχείρησης http: //www.kritikos-sm.gr.