Μια θέση εργοθεραπευτή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης προκηρύσσει η Αποστολή, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, τμήματος Εργοθεραπείας, ενώ απαιτείται και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Θα συνεκτιμηθεί τυχόν προϋπηρεσία σε φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η γνώση της Αγγλικής. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση – χρήσης Η/Υ.
Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα έως και την Τρίτη 24 Ιουνίου. Η αποστολή βιογραφικών μαζί με το συνοδευτικό σημείωμα θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr.