Η περιοχή αναβιώνει το αστικό της ύφος ελκύοντας νεανικές υπάρξεις που εκτιμούν τις ήρεμες συνθήκες διαβίωσης.