Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει προσεκτικά τα λογιστικά βιβλία όπου καταγράφονται οι συναλλαγές τριών από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης, σύμφωνα με το Bloomberg. Η ΕΚΤ ζήτησε από την BNP Paribas, την Deutsche Bank και τη Societe Generale να παράσχουν λεπτομέρειες για το πώς αποτιμούν ομόλογα, μετοχές και παράγωγα στα βιβλία συναλλαγών. Η ΕΚΤ θέλει να αποκτήσει καλύτερη εικόνα για τέτοιου είδους συναλλαγές, ειδικά όσον αφορά στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι εύκολο να αποτιμηθούν.