Η οικονομία οδεύει προς την ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής με την ανάπτυξη να στηρίζεται κυρίως στις εξαγωγές και τις επενδύσεις, αλλά την κατανάλωση να παραμένει αναιμική λόγω της υπερφορολόγησης και της περιορισμένης εξωστρέφειας της οικονομίας. Αυτό σημειώνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών στο μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας με τίτλο «Αναζητείται στρατηγική επενδύσεων, εξαγωγών και υποκατάστασης εισαγωγών».
Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, οι καθαρές εξαγωγές συμβάλλουν στην οικονομική δραστηριότητα αρνητικά καθώς η υποκατάστασή τους από εισαγωγές παραμένει υποτονική και οι επενδύσεις δεν φαίνεται να μπορούν να αλλάξουν ταχύτερα την παραγωγική δομή της οικονομίας. Σε αυτή τη βάση η μείωση της υπερφορολόγησης και η τόνωση των επιχειρηματικών επενδύσεων παραμένουν η επιθυμητή πολιτική που μπορεί να αυξήσει την οικονομική ευημερία.