Με μια απλή γνωστοποίηση, η οποία θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, θα μπορούν στο εξής να ξεκινούν τη λειτουργία τους σχεδόν όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις. Εξαίρεση θα αποτελούν μόνο όσες θεωρούνται υψηλού κινδύνου για τους εργαζομένους, τους περίοικους και το περιβάλλον, για τις οποίες θα απαιτείται από πριν έγκριση.
Αυτό προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα προαπαιτούμενα και στόχο έχει την άρση των καθυστερήσεων που σήμερα υπάρχουν στις αδειοδοτικές διαδικασίες και τη δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις.