Σε νέα αυτόματη εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων 80.000 συνταξιούχων του Δημοσίου με βάση τις νέες διορθωμένες βεβαιώσεις αποδοχών που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα προχωρήσει η ΑΑΔΕ. Οι συνταξιούχοι δηλαδή δεν θα χρειαστεί να επισκεφθούν την Εφορία τους προκειμένου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να διορθώσουν το λάθος στις αποδοχές τους, ενώ θα ενημερωθούν για το νέο αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της φορολογικής τους δήλωσης. Το λάθος αφορούσε την επιστροφή των διαφορών εισφοράς υπέρ ασθενείας, η οποία είχε υπολογιστεί σε πλασματικά ποσά και όχι στις πραγματικά καταβαλλόμενες συντάξεις.