Την έναρξη πέντε νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, προϋπολογισμού 365 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι δράσεις είναι:  
– «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου»: αφορά εμπορικές περιοχές με τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους.
– «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Αλμα»: για την υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων για στοχευμένες επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
– «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»: αφορά μεσαίες επιχειρήσεις για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από €50.000 έως €400.000.
n «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Παραγωγή Ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία»: Δικαιούχοι είναι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ με δυναμικότητα άνω των 400 κλινών στην Αττική και 200 κλινών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.