Μικρή μείωση στα 2,617 δισ. από 2,749 δισ. ευρώ τον Μάρτιο εμφάνισαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα τον Απρίλιο. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου, παράλληλα, αυξήθηκαν από τα 675 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο στα 741 εκατ. τον Απρίλιο. Ετσι, το άθροισμα των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου ανήλθε στα 3,358 δισ. έναντι 3,424 δισ. τον Μάρτιο. Οι υποχρεώσεις των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης περιορίστηκαν από 1,308 δισ. τον Μάρτιο στα 1,186 δισ. τον Απρίλιο, ενώ τα χρέη των νοσοκομείων αυξήθηκαν από τα 543 εκατ. στα 574 εκατ.