Προθεσμίες και δεσμεύσεις χωρίς αντίκρισμα περιλαμβάνει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο για τον χώρο της Υγείας, κυρίως όσον αφορά την εξωνοσοκομειακή φροντίδα.  Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε μόλις έξι ημέρες (δηλαδή, έως τα τέλη Μαΐου όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά) πρέπει να έχουν ιδρυθεί επιπλέον 28 Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ) ανά τη χώρα, ώστε ο συνολικός αριθμός τους να ανέλθει τουλάχιστον στις 85. Επιπλέον, οι πολίτες θα πρέπει κατά τα ίδιο διάστημα να έχουν εγγραφεί στα μητρώα των διαθέσιμων οικογενειακών γιατρών, με στόχο να ενεργοποιηθεί η δεύτερη φάση του σχεδίου που προβλέπει το «φιλτράρισμα» των παραπομπών σε ειδικευμένους γιατρούς. Στην πράξη εντούτοις, το νέο σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι ανέτοιμο μετά και την άρνηση των γιατρών να το στελεχώσουν, με αποτέλεσμα το υπουργείο Υγείας να μελετά στο παρά πέντε ακόμη και νέα, βελτιωμένη πρόταση για τους όρους εργασίας και τις αμοιβές των γιατρών που θα συμβληθούν.
Εν τω μεταξύ, ανοιχτό μένει και το θέμα των συμβάσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με τους οπτικούς και τους παρόχους ειδικής αγωγής. Οι εκπρόσωποι των κλάδων αρνούνται να υπογράψουν, καθώς εκτός των άλλων δεν θέλουν να υποστούν το μέτρο του clawback (μηχανισμός αυτόματης επιστροφής), διαμαρτυρόμενοι για τον ελλειμματικό κλειστό προϋπολογισμό που θα λειτουργήσει σαν μπούμερανγκ, ζημιώνοντας τελικά τους παρόχους.
Αναφορά γίνεται εκ νέου και στην ανάγκη αύξησης της διείσδυσης των γενοσήμων στην ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται να εξετάζεται η εφαρμογή μιας δέσμης μέτρων όπως είναι η μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στη φαρμακευτική τους αγωγή στην περίπτωση που επιλέξουν αντίγραφο σκεύασμα. Παράλληλα, γίνεται λόγος για την εισαγωγή κινήτρων για τους φαρμακοποιούς με στόχο να προωθούν και εκείνοι από την πλευρά τους τα φθηνότερα φάρμακα στους ασθενείς.