Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε χθες η αλλαντοβιομηχανία ΒΙΚΗ με αιτιολογία τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η εταιρεία, η οποία απασχολεί 200 εργαζομένους που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας καθώς τους οφείλονται δεδουλευμένα, ζητεί με την αίτησή της μεταξύ άλλων να ορισθεί ημερομηνία παύσης πληρωμών, να διαταχθεί παράλειψη της σφράγισης της περιουσίας της και να ανατεθεί προσωρινά η διοίκηση της περιουσίας και η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τρία μέλη της υπάρχουσας διοίκησης με τη σύμπραξη του συνδίκου έως την υποβολή σχεδίου αναδιοργάνωσης. Οι συνολικές υποχρεώσεις της ΒΙΚΗ ανέρχονται σε 44,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1 εκατ. ευρώ αφορά οφειλές προς εργαζομένους.