Λονδίνον. Το γνωστόν Ινστιτούτον σφυγμομετρήσεως Γκάλλοπ έθεσε το εξής ερώτημα εις άνδρας και γυναίκας: «Ποια είναι η κυριώτερη αφορμή διαπληκτισμών μεταξύ των ανδρογύνων;». Το χρηματικόν ζήτημα είνε η πρώτη αφορμή. «Ο άντρας μου εξοδεύει πολλά σε τυχηρά παιχνίδια. Οταν οι φίλες μου αποκτούν ένα καινούργιο παλτό και ζητώ και εγώ, ο σύζυγός μου γίνεται έξω φρενών». Υπό το αυτό πνεύμα απήντησαν πολλαί έγγαμοι. Αλλά και η πολιτική, όπως φαίνεται, είνε μία από τις όχι δευτερεύουσες αφορμές. «Ραδιοφωνικά σκετς γελοιοποιούν την κυβέρνησι. Ο σύζυγός μου γελά, εγώ όμως δεν το βρίσκω διασκεδαστικό και έτσι τσακωνόμαστε» εδήλωσε σύζυγος ποδοσφαιριστού. Αρκετά συχνήν αφορμήν διαπληκτισμών αποτελούν και αι προσωπικαί συνήθειαι των συζύγων. Το να αναβάλη π.χ. ο σύζυγος ή η σύζυγος διά την επομένην εκείνο που πρέπει να γίνει σήμερα.