Στους 250.000 υπολογίζονται οι έλληνες επιστήμονες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε στην ειδική επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς ο Θεολόγος Λαμπριανίδης, γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας, ενημερώνοντας την επιτροπή για τις «προϋποθέσεις αναστροφής του brain drain και των νεομεταναστών». «Επιδίωξη μας είναι να επιστρέψει στην Ελλάδα το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχει φύγει.
Το φαινόμενο αυτό την περίοδο της κρίσης πήρε εκρηκτικές διαστάσεις» είπε ο Λαμπριανίδης.
Οπως εξήγησε, η απάντηση στο φαινόμενο του brain drain σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο είναι η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική για την αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος και η μετακίνηση στην οικονομία της γνώσης.
«Για την ανάσχεση του φαινομένου θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η απασχόληση, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία». Παράλληλα πρόσθεσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα
για κάποιον που θέλει να επενδύσει λέγοντας πως το επενδυτικό κλίμα έχει βελτιωθεί σημαντικά έπειτα από οκτώ
χρόνια ύφεσης.