Την παρέμβαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προκάλεσε η παρακράτηση των πληρωθέντων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ από τα ΕΛΤΑ.
Η ΡΑΕ με επιστολή της τόσο προς τη δημόσια επιχείρηση όσο και προς τους υπόλοιπους ιδιώτες προμηθευτές, αφού σημειώνει ότι έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων καταναλωτών, καλεί τις εταιρείες ενέργειας εντός δέκα ημερών να την ενημερώσουν για το εάν έχουν λάβει χώρα παρόμοιες καθυστερήσεις. Ζητεί επίσης να μάθει το ύψος των ποσών αυτών, το αν καταναλωτές έχασαν τις εκπτώσεις συνέπειας ή διακόπηκε η παροχή ρεύματος και σε πόσες περιπτώσεις.
Τέλος η Αρχή καλεί τους προμηθευτές να την ενημερώσουν για τους μηχανισμούς παρακολούθησης της εμπρόθεσμης καταβολής αλλά και της απόδοσης των λογαριασμών τους που έχουν αναπτύξει.