«Το νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση που κατατέθηκε για διαβούλευση δεν ασχολείται και δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης όπως η έλλειψη πόρων, μέσων και προσωπικού». Αυτό αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης σε συνεδρίαση του την Τρίτη όπου συζήτησε για το θέμα των αλλαγών στην Αυτοδιοίκηση και το νομοσχέδιο που κατατέθηκε για διαβούλευση από την κυβέρνηση.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο επισημαίνει με την απόφαση του ότι το προς διαβούλευση νομοσχέδιο, δεν αποκεντρώνει νέες αρμοδιότητες με αντίστοιχους πόρους, δεν απλοποιεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που κρατούν δέσμια την Αυτοδιοίκηση αλλά ενισχύει την επιτροπεία του κράτους στους ΟΤΑ καθώς επίσης δεν κάνει καμία αναφορά στο μικρό, ευέλικτο, επιτελικό κράτος.

«Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση για οποιαδήποτε ουσιαστική μεταρρύθμιση, αν δεν αποδοθούν οι θεσμοθετημένοι και παρακρατημένοι πόροι ή τουλάχιστον αν δεν υπάρξουν αξιόπιστες εγγυήσεις για την απόδοσή τους… Ο νέος νόμος θα πρέπει να διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα και τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης», αναφέρει η απόφαση ενώ το Περιφερειακό Συμβούλιο καλεί την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης: «Να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις ανησυχίες, τις αγωνίες, τις διαμαρτυρίες και κυρίως τις προτάσεις της Αυτοδιοίκησης, ώστε να καταλήξουμε σ" ένα σχέδιο νόμου που θα εξασφαλίσει την ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση, αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Αυτοδιοίκησης».