Με «αναπληρωτές» θα λειτουργήσουν την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και τα ΑΕΙ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργού Παιδείας. Οπως ανακοίνωσε ο Κώστας Γαβρόγλου στην 87η Σύνοδο Πρυτάνεων ΑΕΙ που ολοκληρώθηκε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, θα προσληφθούν στα ελληνικά πανεπιστήμια 1.500 μεταδιδάκτορες για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας, με ετήσιες όμως συμβάσεις που θα καλυφθούν από κοινοτικά κονδύλια. Οι νέοι αυτοί επιστήμονες θα έχουν αυξημένες διδακτικές αρμοδιότητες και θα αναλάβουν τρία μαθήματα σε κάθε διδακτικό έτος. Στη Σύνοδο Πρυτάνεων δεν συζητήθηκε καθόλου το θέμα της βίας στα ΑΕΙ. Οπως είπε ο προεδρεύων της διαδικασίας πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Περικλής Μήτκας δεν συζητήθηκε το θέμα της παραβατικότητας και ότι έγινε απλώς ενημέρωση, ενώ πρόσθεσε ότι «η Σύνοδος Πρυτάνεων συμμετέχει στην Επιτροπή που έχει συστήσει το υπουργείο γι" αυτό τον σκοπό και περιμένει να δει τα πορίσματα και τις προτάσεις της Επιτροπής». «Η παραβατικότητα καλύπτει ένα σύνολο πραγμάτων που δεν πρέπει να γίνονται» είπε ο Γαβρόγλου και υποσχέθηκε σύντομα προτάσεις από την επιτροπή του. Ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ακόμη πως θα δοθεί επιπλέον επιχορήγηση στα ΑΕΙ 34 εκατ. ευρώ για το 2018, με άμεση εκταμίευση των 25 εκατομμυρίων. Με αφορμή δε την πρόταση της επιτροπής για τις συγχωνεύσεις μεταξύ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΤΕΙ Ηπείρου, ανέφερε ότι οποιαδήποτε πρόταση κατατίθεται θα πρέπει να είναι ενταγμένη σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο τριετίας ή πενταετίας.