Αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019 η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση σε 184 δήμους της χώρας σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας. Η υποχρεωτική φοίτηση αφορά τα νήπια που θα συμπληρώσουν την 31η Δεκεμβρίου του 2018 την ηλικία των τεσσάρων ετών. Η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση θα εφαρμοστεί σε βάθος τριετίας υποχρεωτικά σε όλους τους δήμους και θα ενταχθεί στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ενιαίας 14χρονης εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον νόμο, η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής την ηλικία των 4 ετών θα γίνεται υποχρεωτική σταδιακά κατά δήμους έπειτα από εισήγηση των περιφερειακών διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της κάθε περιοχής.