Ο Δήμος Ορχομενού προσλαμβάνει με σύμβαση διάρκειας δύο μηνών, 12 εργάτες γενικών καθηκόντων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, 3 οδηγούς φορτηγών ΔΕ και 3 χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του δήμου (28ης Οκτωβρίου 50, Ορχομενός) έως και τις 27 Απριλίου.