Κατά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβε χώρα στο Στρασβούργο πριν λίγες μέρες (16-19/04), οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της επικαιροποίησης της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Στόχος της νέας οδηγίας είναι η παρεμπόδιση της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει επίσης την απαγόρευση της μαζικής απόκρυψης κεφαλαίων και δημιουργεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την πραγματική ιδιοκτησία εταιρειών. Η νέα νομοθεσία αποσκοπεί στην κατάργηση της εγκληματικής οικονομίας χωρίς να παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και των συστημάτων πληρωμών, όπως οι προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες. «Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν προβλήματα για τους εγκληματίες αλλά όχι για τους συνηθισμένους και τίμιους Ευρωπαίους», δήλωσε ο εισηγητής της έκθεσης Κ. Kariņš. «Δεν θέλουμε να επαναφέρουμε τους ανθρώπους στη χρήση μετρητών», προσθέτει η J. Sargentini.

«Στόχος είναι βρώμικα χρήματα να μείνουν εκτός ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Οι τράπεζες πρέπει να γνωρίζουν ποιος στέκεται πίσω από κάθε λογαριασμό. Υπάρχουν δύο προβλήματα με τα βρώμικα χρήματα. Το ένα είναι ότι καταστρέφει την οικονομία και το άλλο ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει την τρομοκρατία», είπε ο Κ. Kariņš.

Μέχρι πρότινος, τα μητρώα των δικαιούχων εταιρειών ήταν προσβάσιμα μόνο σε όσους μπορούσαν να αποδείξουν έννομο συμφέρον, για παράδειγμα δημοσιογράφους και ΜΚΟ. Βάσει της νέας νομοθεσίας, θα είναι προσβάσιμα σε όλους και τα εθνικά μητρώα θα διασυνδεθούν για να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Ο εισηγητής Krišjānis Kariņš εξήγησε ότι «αν η Europol αναζητήσει έναν εγκληματία σε ένα κράτος μέλος, θα μπορέσει αυτομάτως να δει σε ποιες άλλες χώρες το συγκεκριμένο άτομο έχει λογαριασμούς». Οι νέοι κανόνες θα μειώσουν το όριο για τον προσδιορισμό των κατόχων ανώνυμων προπληρωμένων καρτών από 250 ευρώ σε 150 ευρώ.

Η εισηγήτρια Judith Sargentini επεσήμανε ότι η αλλαγή αυτή ήταν τεράστιας σημασίας για τις εθνικές αρχές. Ανέφερε το παράδειγμα της Γαλλίας επισημαίνοντας πως «οι γαλλικές αρχές επέμειναν, λέγοντας ότι τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις στη Γαλλία έχουν καταβληθεί από ανώνυμες κάρτες».

Κατά συνέπεια, με τη νέα νομοθεσία οι εικονικές πλατφόρμες ανταλλαγής νομισμάτων θα μπορεί να γίνει άρση της ανωνυμίας που συνδέεται με αυτές τις ανταλλαγές. «Εκείνοι που διαθέτουν bitcoins θα είναι καταγεγραμμένοι όπως και σε μία κανονική τράπεζα. Είναι αρκετά επαναστατικό», εξήγησε η κα Sargentini. Ο Kariņš επεσήμανε επίσης ότι οι ιδιοκτήτες κρυπτογραφικών νομισμάτων θα θέλουν να τους μετατρέψουν σε ευρώ εάν επιθυμούν να αγοράσουν κάτι: «Τότε θα εισέλθουν τα ευρωπαϊκά τραπεζικά συστήματα στα κρυπτογραφικά νομίσματα και στο σημείο αυτό θέλουμε οι τράπεζες να ρωτήσουν ποιος είναι αυτός ο πελάτης και από πού προέρχονται τα εικονικά χρήματα.»