Η Εφορία αγριεύει. Μετά το τσουνάμι κατασχέσεων και δεσμεύσεων και αφού άδειασε εκατοντάδες χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς, ψάχνει τώρα μέσω του Κτηματολογίου οφειλέτες που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα τα οποία ενδεχομένως έχουν φροντίσει να κρύψουν από τα μάτια της Εφορίας.  
Ετσι, λίγο πριν αρχίσουν να βγαίνουν στο ηλεκτρονικό σφυρί τα ακίνητα φορολογουμένων και επιχειρήσεων που χρωστούν στο Δημόσιο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξαπολύει κυνηγητό, βάζοντας πρώτους στο κάδρο περισσότερους από 250.000 οφειλέτες με χρέη άνω των 10.000 ευρώ. Ηδη έχει δοθεί εντολή στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες να αναζητήσουν στα αρχεία του Κτηματολογίου εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) σε ακίνητα που τυχόν έχουν φορολογούμενοι με χρέη στην Εφορία, τα οποία δεν έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9. Με τον εντοπισμό τους, τα ακίνητα θα δεσμεύονται και αμέσως θα εγγράφονται σε αυτά υποθήκες για να διασφαλίσει το Δημόσιο τα συμφέροντά του όταν τα ακίνητα βγουν σε πλειστηριασμό.
Στο στόχαστρο βρίσκονται όχι μόνο οι πρωτοοφειλέτες, αλλά οι συνυπόχρεοι, ακόμα και οι εγγυητές των οφειλετών, στους οποίους θα σταλεί ατομική ειδοποίηση και αν δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση της Φορολογικής Αρχής θα ληφθούν εις βάρος τους μέτρα όπως κατάσχεση και εγγραφή υποθήκης σε ακίνητά τους.
Ηδη, οι ελεγκτικές Αρχές με τη βοήθεια του Κτηματολογίου έχουν συντάξει την πρώτη λίστα οφειλετών με χρέη άνω των 10.000 ευρώ, η οποία παίρνει τον δρόμο για διερεύνηση και διασταύρωση.
Με εσωτερικό έγγραφο της Διεύθυνσης Εισπράξεων της ΑΑΔΕ, δόθηκαν οι πρώτες οδηγίες και εντολές στα αρμόδια τμήματα των εφοριών για το πώς πρέπει να αναζητήσουν ακίνητα οφειλετών στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου και εν συνεχεία να εγγράψουν υποθήκες.
Στην έρευνα των ελεγκτών για τον εντοπισμό των οφειλετών με ακίνητη περιουσία και εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα θα βοηθήσει η λίστα με τους ΑΦΜ που έχει συντάξει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, μετά μια πρώτη  διασταύρωση που πραγματοποίησε και αποκάλυψε οφειλέτες εις βάρος των οποίων έχουν βεβαιωθεί χρέη, που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Από αυτούς διαχωρίστηκαν οι οφειλέτες με αρχικό ποσό βεβαίωσης που υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, οφειλές οι οποίες είναι περισσότερο πιθανό να έχουν διασφαλιστεί με την εγγραφή υποθήκης ή την παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου.
Η λίστα αυτή είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική. Δηλαδή οι υπηρεσίες θα ερευνήσουν αυτούς τους πρώτους, αλλά θα ελέγχουν παράλληλα και το Κτηματολόγιο για τον εντοπισμό άλλων τέτοιων περιπτώσεων.
Στο ίδιο έγγραφο προς τις υπηρεσίες επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, εφόσον από τα στοιχεία που τους διαβιβάζονται από την αρμόδια Διεύθυνση διαπιστώνεται η ύπαρξη προσωπικών, εμπραγμάτων και λοιπών ασφαλειών των βεβαιούμενων ποσών (υποθήκες, προσωπικές και λοιπές εγγυήσεις) θα πρέπει να γίνονται άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ήτοι η σημείωση στα βιβλία υποθηκών της υποκατάστασης αυτού (μερικής ή ολικής) στα ενυπόθηκα δικαιώματα των τραπεζών, η αποστολή ατομικής ειδοποίησης στους εγγυητές και η λήψη μέτρων και κατ" αυτών κ.λπ.
Παράλληλα, προχωρά το σχέδιο διασύνδεσης του Κτηματολογίου με το Τaxisnet, ώστε να υπάρχει πλήρης και άμεση ροή πληροφοριών για τα ακίνητα.  Με τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στα αρχεία του Εθνικού Κτηματολογίου και θα εντοπίζουν ευκολότερα όλα τα ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα που υπάρχουν σε αυτά, τόσο στις εντός, όσο και στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές. Στη συνέχεια θα διασταυρώνουν τα στοιχεία του Κτηματολογίου με αυτά που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι στο έντυπο Ε9 προκειμένου:
– Να εντοπιστούν περιπτώσεις ιδιοκτητών που έχουν ξεχάσει να εμφανίσουν στην Εφορία την ακίνητη περιουσία τους για να αποφύγουν την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ και άλλων φόρων και
– Να αναζητήσουν φορολογουμένους με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία, τις οποίες αφήνουν απλήρωτες και αρρύθμιστες παρά το γεγονός ότι διαθέτουν ακίνητη περιουσία.
Από τις πληροφορίες που θα παίρνουν από το Κτηματολόγιο οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα προχωρούν στην επιβολή φόρων και προστίμων για όσους δεν έχουν δηλώσει στο Ε9 τα ακίνητά τους ή έχουν δηλώσει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, π.χ. λιγότερα τετραγωνικά μέτρα για να πληρώνουν μικρότερα ποσά φόρου. Παράλληλα θα προχωρούν απευθείας στην εγγραφή κατασχέσεων και βαρών για τους οφειλέτες με ακίνητη περιουσία. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα, ενώ το επόμενο θα είναι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός των ακινήτων.
Οσοι εντοπιστούν να μην έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους στο Ε9 ή έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία θα βρεθούν αντιμέτωποι με:
– Επιβολή κύριου και συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ
– Πρόσθετο φόρο που υπολογίζεται ως τόκος εκπρόθεσμης καταβολής
– Πρόστιμο για την υποβολή ανακριβών δηλώσεων φόρου ακινήτων.