Ανοιξε και επίσημα ο διαγωνισμός για την πώληση του 50,1% των μετοχών των Ελληνικών Πετρελαίων, με το ΤΑΙΠΕΔ να δημοσιεύει χθες την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι δύο μέτοχοι των ΕΛΠΕ, το Δημόσιο και ο όμιλος Λάτση, από τα μερίδιά τους πουλάνε το 20% και 30,1% αντίστοιχα. Ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία τη 18η Μαΐου, καλούνται μεμονωμένα εταιρείες ή κοινοπραξίες να υποβάλουν προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη δεύτερη, όσες περάσουν, θα πρέπει να υποβάλουν οικονομικές δεσμευτικές προσφορές. Ανάμεσα στα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι να διαθέτουν κεφαλαιοποίηση ή σύνολο ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ και επίσης να έχουν αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.