Εντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την πώληση της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, τη CPB Asset Management ΑΕΔΑΚ και τη Laiki Factors & Forfaiters από τη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, η οποία βρίσκεται σε εκκαθάριση. Συγκεκριμένα, κατόπιν της αξιολόγησης των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος από πιθανούς επενδυτές,  δεκατρείς ήταν αυτοί οι οποίοι επιλέχθηκαν για τη φάση υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών. Οι επενδυτές αυτοί προέρχονται κυρίως από τη διεθνή αγορά και ανάμεσα στους ενδιαφερομένους υπάρχουν εταιρείες επενδύσεων, τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και όμιλοι επιχειρήσεων.