Επιχειρηματική αποστολή στην Καζαμπλάνκα διοργανώνει ο ΣΕΒ σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ και το υπουργείο Εξωτερικών στις 2-5 Μαΐου 2018. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ η αγορά του Μαρόκου παρουσιάζει ευκαιρίες σε επιχειρηματικούς τομείς που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία. Το Μαρόκο είναι μία από τις πλέον ανοιχτές – το εμπόριο αντιπροσωπεύει περίπου το 80% του ΑΕΠ – και δυναμικές οικονομίες της περιοχής, που δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά από τη διεθνή οικονομική κρίση, χαρακτηρίζεται δε από σταθερότητα και χαμηλό πληθωρισμό, ενώ παρουσιάζει αξιόλογο ρυθμό ανάπτυξης. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση του Μαρόκου σχεδιάζει ένα ευρύ πρόγραμμα κατασκευαστικών έργων, με στόχο να μετατρέψει τη χώρα σε περιφερειακό κόμβο, οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των κατασκευών, δομικών υλικών, ενέργειας και πληροφορικής μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την ευρωπαϊκή ταυτότητα και τον διεθνή προσανατολισμό τους.