Ερχονται τις επόμενες εβδομάδες προσλήψεις συνολικά 1.200 ατόμων στη ΔΕΗ. Πρόκειται για εποχικούς υπαλλήλους, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων – Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΚΟ έχει ήδη αποφασίσει για τις συγκεκριμένες προσλήψεις και τα αιτήματα έχουν σταλεί προς έγκριση στο ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προκηρύξεις για τις 1.200 θέσεις άρχισαν να εκδίδονται και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι και τις αρχές του καλοκαιριού.
Οι ειδικότητες, οι οποίες πρόκειται να προκηρυχθούν, είναι οι εξής:
– 33 μηχανικοί ΠΕ
– 5 πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών
– 10 μηχανικοί ΤΕ
– 769 τεχνικοί ΔΕ
– 116 οδηγοί, μηχανοδηγοί και χειριστές ΔΕ
– 99 υπάλληλοι γραφείου ΠΕ
– 3 υπάλληλοι γραφείου ΤΕ
– 66 υπάλληλοι γραφείου ΔΕ
– 3 νοσηλευτές ΤΕ
– 1 άτομο προσωπικό κυλικείου – τραπεζοκόμος
– 64 φύλακες
– 7 μάγειροι
– 1 καθαρίστρια ΥΕ
– 29 εργάτες ΥΕ
Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα θελήσουν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Μάλιστα, για την επιλογή τους επισημαίνεται ότι θα εφαρμοστούν κριτήρια, όπως είναι ο χρόνος ανεργίας, η εμπειρία, οι κοινωνικές ιδιότητες, ο αριθμός ανήλικων τέκνων, καθώς και ο βαθμός του τίτλου σπουδών.