Αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ισπανίας ο διεθνής οίκος Moody"s, από τη βαθμίδα Baa1 στην επόμενη Baa2, διατηρώντας σταθερή την πρόβλεψη για την πορεία της χώρας. Οπως αναφέρει ο διεθνής οίκος, στους κύριους λόγους της αναβάθμισης είναι αφενός πως έχουν γίνει πολλά για την αντιμετώπιση των αδυναμιών στον τραπεζικό τομέα, ενώ οι δομικές αλλαγές στην οικονομία έχουν καταστήσει το αναπτυξιακό μοντέλο τής χώρας βιώσιμο.