Διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό ύψους 324 εκατ. ευρώ για την πρώτη φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Πελοποννήσου με την Κρήτη προκήρυξε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).
Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το έργο αφορά τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υποβρύχιων και υπόγειων καλωδίων δύο κυκλωμάτων. Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.