Παρατείνεται μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας η θητεία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Μανόλη Παναγιωτάκη.
Την ανακοίνωση αυτή έκανε η επιχείρηση έπειτα από συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου. Ως γνωστόν, η τριετής θητεία του Μανόλη Παναγιωτάκη έληξε στις 9 Απριλίου. Η ΔΕΗ έχει περάσει υπό τον έλεγχο του Υπερταμείου, το οποίο είναι και αρμόδιο για την αξιολόγηση των στελεχών της επιχείρησης. Επειδή, προφανώς δεν έχει υπάρξει κάποια σχετική απόφαση ανανέωσης ή τερματισμού της σύμβασης του προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αξιοποίησε σχετική διάταξη του καταστατικού της, σύμφωνα με την οποία η θητεία του Μανόλη Παναγιωτάκη παρατείνεται μέχρι τη διεξαγωγή της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.