Προκηρύχθηκε η δημοπράτηση της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας μη επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ανατολικού Τομέα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης) με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 8η Μάιου 2018.

Αυτό έγινε την Τετάρτη γνωστό, από τα υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Πρόκειται, όπως ανακοινώθηκε, για το πρώτο από τα 15 μεγάλα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 200 εκατομμυρίων ευρω που αναμένεται να δημοπρατηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα.

Η προαναφερόμενη Μονάδα, θα επεξεργάζεται τα υπολειπόμενα σύμμεικτα απορρίμματα όλων των Δήμων της ΠΕ Ροδόπολης και των Δήμων Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης της ΠΕ Έβρου, εξυπηρετώντας πληθυσμό 200.000 κατοίκων. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου θα απασχοληθούν τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι ενώ θα δημιουργηθούν 50 νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τα δυο υπουργεία, το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους με 20,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περίπου οκτώ εκατομμύρια θα διαθέσει ο περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για πενταετή λειτουργία της ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης. Η μέγιστη τιμή εισόδου στη Μονάδα προϋπολογίζεται σε 39,65 ευρώ/τόνο.

Η συνολική ποσότητα αποβλήτων που θα οδηγείται ετησίως στην Μονάδα θα είναι 44.826 τόνοι, εκ των οποίων ένα μέρος θα είναι προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα ( υπολείμματα τροφών και πράσινα κήπων) από τους « καφέ » κάδους των νοικοκυριών ( 5.971 τόνοι ).

Η σχετική Διακήρυξη της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης και πενταετούς λειτουργίας του έργου, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 28.214.384,16 ευρώ πλέον ΦΠΑ, προβλέπει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό και έχει δημοσιευτεί στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.