Δαπάνες με πλαστικό χρήμα, χάρτινες αποδείξεις, φιλοξενούμενοι, εισοδήματα από μισθώσεις τύπου Airbnb και ιατρικά έξοδα χρειάζονται προσοχή γιατί μπορεί να κρύβουν δυσάρεστες εκπλήξεις για τους φορολογούμενους