Μετά το Πάσχα αναμένεται να προωθήσει προς ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης νομοθετική διάταξη που προβλέπει τη δυνατότητα ενίσχυσης όλων των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου 3299/2004 με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30ή Ιουνίου 2018 (κατ" εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 παρ. 1α του Ν. 4399/2006), εφόσον τα σχετικά παραστατικά εκδίδονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Με τη ρύθμιση αυτή θα δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.