Ενα άτομο που θα εργαστεί στη Ρουμανία ως εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών αναζητεί η εταιρεία SYKES, η οποία ειδικεύεται στην παροχή ευέλικτων, υψηλής ποιότητας εξωπορισμού λύσεων εξυπηρέτησης πελατών με έμφαση στην εισερχόμενη τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας, ενώ θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η καλή γνώση της αγγλικής.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προϋπηρεσία σε τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, αλλά και βασικές τεχνικές γνώσεις και καλή αντίληψη χρήσης σε συσκευές και προϊόντα κινητής τηλεφωνίας, καθώς και οικιακών συσκευών.
Επιπλέον πρέπει να έχουν γνώση χρήσης προγραμμάτων MS Word/Excel, αλλά και πολύ καλά οργανωτικά προσόντα.
Βιογραφικά σημειώματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μέσω της ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.sykes.com/careers-opportunities//#apply-now.