Εβδομήντα εργάτες καθαριότητας – συνοδούς απορριμματοφόρων ΥΕ θα προσλάβει ο Δήμος Χαλκιδέων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας. Υποβολή αιτήσεων (έως 22 Μαρτίου) στη διεύθυνση: Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών Δήμου Χαλκιδέων, Ληλαντίων και Μεγασθένους, ΤΚ 34100
(τηλ. 2221355129).