Πέντε ελληνικές συμμετοχές σε προγράμματα προστασίας της Βιοποικιλότητας μπήκαν στον τελικό για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Natura 2000.

Το προαναφερόμενο βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζει τις προσπάθειες σε θέματα προστασίας της Φύσης στο πλαίσιο του δικτύου προστατευομένων περιοχών Natura 2000.

Από τις 75 έγκυρες υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν σε όλη την ΕΕ, επελέγησαν 25 από την Ελλάδα, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, την Πολωνία και την Τσεχία.

Οι υποψηφιότητες περιλαμβάνουν και διασυνοριακά έργα, όπου συμμετέχει επίσης και η Τουρκία. Για την ανάδειξη του νικητή βρίσκεται σε εξέλιξη ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία θα διαρκέσει έως τις 22 Απριλίου 2018. Οι νικητές θα αναγγελθούν κατά τη διάρκεια τελετής που θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 17 Μαΐου από τον επίτροπο της ΕΕ/ αρμόδιο για το περιβάλλον Karmenu Vella.

Τα προγράμματα

Τα προς βράβευση προγράμματα που « τρέχουν » στην Ελλάδα, είτε αυτόνομα είτε με τη συνεργασία κι άλλων χωρών αφορούν:

. τη λίμνη Στυμφαλία. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Μεσογείου όπου βρίσκουν καταφύγιο σπάνια είδη πτηνών, όπως είναι η βαλτόπαπια, ο μικροτσικνιάς και ο πορφυροτσικνιάς.

. την προστασία του Ασπροπάρη. Αποτελεί ένα απειλούμενο είδος γύπα. Για την προστασία του έχει δημιουργηθεί ένα κοινό περιβαλλοντικό μέτωπο με τους ειδικούς να προσπαθούν, μεταξύ άλλων, να σταματήσουν το παράνομο εμπόριο που γίνεται.

. τη διάσωση του Κιρκινεζιού. Είναι ένα είδος γερακιού και η προσπάθεια των ειδικών εστιάζει στην επιστροφή αυτού του είδους στη Βουλγαρία αλλά και στην αύξηση του πληθυσμού του.

. τη συνύπαρξη των αρκούδων με τον άνθρωπο. Το ζητούμενο του προγράμματος ( που εξελίσσεται στην περιοχή της Καστοριάς ) είναι η αντιμετώπιση των κινδύνων από την επαφή της καφέ αρκούδας (όταν δεν βρίσκει τροφή) με τους ανθρώπους αλλά και να μειωθούν τα ατυχήματα με αρκούδες και αυτοκίνητα.

. την προστασία της Μεσογειακής Φώκιας. Βραβεύονται οι προσπάθειες που έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια (όπως π.χ. η σύνταξη των σχεδίων διαχείρισης) που συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία της Μεσογειακής Φώκιας στην Ελλάδα.

Ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός γίνεται για τέταρτη φορά με την ΕΕ να αναγνωρίζει τα επιτεύγματα στον τομέα της διαχείρισης και της διατήρησης του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Πρόκειται για ένα δίκτυο που απλώνεται σε όλη την ΕΕ με πάνω από 27.000 χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές, και καλύπτει πάνω από το 18% των χερσαίων περιοχών και το 7% των γύρω θαλασσών.

Τα οικονομικά οφέλη

Στην ΕΕ, γύρω στις 4,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται άμεσα από την υγεία των οικοσυστημάτων , με σημαντικό ποσοστό αυτών να εντοπίζεται εντός των περιοχών Natura 2000. Επιπλέον, τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από καθεαυτό το δίκτυο εκτιμάται ότι ανέρχονται από 200 έως 300 δις. ευρω ετησίως.

« Καταδεικνύεται έτσι η αξία που έχει να προσφέρει η Φύση στην οικονομία της Ευρώπης, και πως η Φύση μας αποτελεί τον πυρήνα του πολιτισμού μας. Ψηφίστε τώρα και δώστε σε αυτά τα εξαιρετικά επιτεύγματα την αναγνώριση που τους αξίζει», τόνισε μεταξύ άλλων, ο επίτροπος της ΕΕ /αρμόδιος για το περιβάλλον.