Ενας περίεργος τρόπος εκδικήσεως μητρός εις βάρος της θυγατρός της, γνωστής καλλιτέχνιδος, απεκαλύφθη χθες. Εις τας χθεσινάς απογευματινάς εφημερίδας εδημοσιεύθη το εξής αγγελτήριον κηδείας: «Την θυγατέρα και αδελφήν Λέναν Κ. θανούσαν εκηδεύσαμεν. Η μήτηρ. Οι αδελφοί». Ως εξηκριβώθη όμως, η είδησις περί του θανάτου της εκλιπούσης πιανίστριας ήτο ανακριβής. Εις την πραγματικότητα, η δις Λένα Κ. ετέλεσε τους γάμους της προχθές με τον κ. Κ.Α. με τον οποίον συνεδέετο αισθηματικώς. Τον γάμον όμως αυτόν δεν ενέκρινε η μήτηρ της κ. Μαρία Κ., η οποία επειδή την παρήκουσεν η θυγάτηρ της εσκέφθη τον πρωτότυπον αυτόν τρόπον εκδικήσεως διά της δημοσιεύσεως του αγγελτηρίου της κηδείας της!