Σημαντική υστέρηση σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εξακολουθεί να παρουσιάζει η Ελλάδα, καθώς τα όποια βήματα ψηφιοποίησης έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο Δημόσιο δεν είναι αρκετά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι τελευταία ανάμεσα σε 34 χώρες της Ευρώπης όσον αφορά το ποσοστό των websites του Δημοσίου που είναι φιλικά σε κινητές συσκευές, με το συγκεκριμένο ποσοστό να ανέρχεται μόλις σε 9,25%. Επιπλέον, στον δείκτη της Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα πέρυσι κατέλαβε την 26η θέση (ακολουθούν η Βουλγαρία και τελευταία η Ρουμανία), καθώς και την 24η στον τομέα των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.
Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ διαΝΕΟσις. Την εικόνα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα αποτυπώνει νέα έρευνα της διαΝΕΟσις με τίτλο «Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα», που ολοκληρώθηκε με τον συντονισμό του καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη. Η έρευνα διαπιστώνει συγκεκριμένα ότι ελάχιστες δομές της Δημόσιας Διοίκησης χρησιμοποιούν ψηφιακές λύσεις και πληροφοριακά συστήματα. Από την άλλη πλευρά, πολλές από αυτές που ήδη υπάρχουν είναι προβληματικές ή δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, όχι λόγω κακής υλοποίησης ή προβλημάτων με την τεχνολογία, αλλά εξαιτίας του αλλοπρόσαλλου σχεδιασμού του Δημοσίου.
Πάντως, παρά την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και την απουσία διαχρονικού οράματος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η έρευνα διαπιστώνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα. Μεταξύ αυτών οι ερευνητές εντάσσουν το ότι η χώρα έχει Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση καθώς και Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική.
Αυτή η στρατηγική προβλέπει παρεμβάσεις, όπως είναι η δημιουργία ενιαίας «κυβερνητικής» πύλης στο Ιντερνετ (gov.gr), η κοινή ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου, η έξυπνη διασύνδεση των υπαρχόντων συστημάτων, καθώς και μια σειρά από προδιαγραφές για όλα τα νέα έργα πληροφορικής του Δημοσίου. Στα σημαντικότερα από τα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που έχουν ολοκληρωθεί ή ξεκινήσει, εντάσσονται: το σύστημα Taxis, το ενιαίο Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο, η Διαύγεια, το OpenGov και το OpenData, το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, το Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, η Εργάνη, το σύστημα Ηλιος, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το Σύζευξις.
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Η μελέτη επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί ένα νέο «γενικό συνδετικό όραμα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση». Οι προτάσεις της διαΝΕΟσις, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:
n Την απλοποίηση της επικοινωνίας με τους πολίτες, με τη δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας και μητρώου συναλλασσομένων με το Δημόσιο.
n Τον εκσυγχρονισμό του τρόπου υλοποίησης έργων πληροφορικής, μέσω της αναδιάρθρωσης του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.
* Την απλοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας.
* Μεταρρυθμίσεις, όπως η αναμόρφωση του πλαισίου εφαρμογής προστασίας προσωπικών δεδομένων και νέες διαδικασίες για τις προμήθειες.
* Ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
* Την τεχνολογική ενοποίηση των συστημάτων και των δεδομένων των παλαιών ασφαλιστικών ταμείων.
* Τον Συνοπτικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΣΗΦΥ) σε εθνικό επίπεδο.
* Το ηλεκτρονικό εισιτήριο για χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος.
* Κεντρικό ψηφιακό οργανόγραμμα με δεδομένα από την απογραφή δημοσίων υπαλλήλων.