Επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου προωθεί η κυβέρνηση, μέσω τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή, ενταγμένη στο νομοσχέδιο για την «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ» που ψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής.
Η τροπολογία έρχεται να καταργήσει τους δύο περιορισμούς στις ανανεώσεις των συμβάσεων που είχε βάλει το Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου.
Σύμφωνα με το ΠΔ 164/2004, απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών. Αντίστοιχα, συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους 24 μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης, είτε συνάπτονται κατ" εφαρμογήν του προηγούμενου άρθρου είτε συνάπτονται κατ" εφαρμογήν άλλων διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας.
Η ΕΚΘΕΣΗ. Οπως αναφέρεται στην Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία συνοδεύει την τροπολογία, «για τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που συνάπτονται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας πρόσληψης, η οποία διενεργείται ή εποπτεύεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το ανώτατο χρονικό διάστημα εκκινεί από την ημερομηνία κατάρτισης της οικείας σύμβασης, ανεξαρτήτως εάν προϋφίσταται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών έννομη σχέση μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με αντικείμενο τα ίδια ή παρεμφερή καθήκοντα».
Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η τροπολογία, με τον βουλευτή της ΝΔ Γιώργο Γεωργαντά να καταγγέλλει πως«αυτή η απαράδεκτη τροπολογία έρχεται να καταργήσει το τρίμηνο και τον περιορισμό του 24μηνου. Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει προσδοκία μονιμοποίησης στους συμβασιούχους που προσέλαβε το 2016». Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Θανάση Θεοχαρόπουλου, ο οποίος επεσήμανε πως με την τροπολογία η κυβέρνηση αποδεσμεύει τις διαδοχικές συμβάσεις. «Η συγκεκριμένη τροπολογία είναι προεκλογική».