Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, ζητούν σε διάφορους νομούς της χώρας τα Ελληνικά Ταχυδρομεία μέσα από πέντε προκηρύξεις.
Ο συνολικός αριθμός των θέσεων φτάνει τις 103 και οι εργαζόμενοι πρόκειται να απασχοληθούν στα ΕΛΤΑ νομών Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ροδόπης, Δράμας, Εβρου, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
Ειδικότερα, 66 άτομα πρόκειται να προσληφθούν για να καλύψουν εποχικές ή παροδικές ανάγκες στις υπηρεσιακές λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύουν στους νομούς Θεσσαλονίκης και Πιερίας. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι 17 οδηγοί ΔΕ, 5 διαμετακομιστές ΥΕ, 12 άτομα εσωτερικής εκμετάλλευσης ΔΕ και 32 διανομείς ΔΕ. Ολες οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία και μόνο αίτηση και για θέσεις μιας και μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Είναι χαρακτηριστικό πως η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για τις θέσεις της Θεσσαλονίκης είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης, ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 Θεσσαλονίκη (τηλ: 2310 289564 και 2310 289594) είτε αυτοπροσώπως (ή με εξουσιοδότηση) στη διεύθυνση: Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης, ΒΙ.ΠΕ Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 Θεσσαλονίκη, τέλος Συμμαχικής Οδού, Κέντρο Διαλογής ΕΛΤΑ, ώρες υποβολής 08:30-13:30, (τηλ: 2310 289564 και 2310 289594). Για τις θέσεις που αφορούν τον νομό Πιερίας, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε, Μονάδα Διανομής Κατερίνης, Λ. Ιασωνίδη 20, 601 00 Κατερίνη, τηλ: 23510 25487.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 27 ατόμων για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Πρόκειται για 10 άτομα  εσωτερικής εκμετάλλευσης ΔΕ, 16 διανομείς ΔΕ και ένα οδηγό ΔΕ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών έχει οριστεί για τις 9 Μαρτίου.
Παράλληλα, πέντε άτομα – δύο εσωτερικής εκμετάλλευσης και τρεις διανομείς – πρόκειται να προσληφθούν στα ΕΛΤΑ με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως την αίτησή τους στη διεύθυνση Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Αλεξανδρούπολης, Β. Αλεξάνδρου 42, Τ.Κ. 681 01 Αλεξανδρούπολη (τηλ: 25510 82960).
Δύο διανομείς και ένα άτομο εσωτερικής εκμετάλλευσης πρόκειται να προσλάβουν τα ΕΛΤΑ στη Δράμα. Αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Δράμας, 28ης Οκτωβρίου 5, Τ.Κ. 661 01 Δράμα (τηλ.: 25210 47957).
Τέλος, δύο θέσεις προκηρύσσονται για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιακών Λειτουργιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) Α.Ε. του νομού Ροδόπης. Πρόκειται για ένα άτομο εσωτερικής εκμετάλλευσης ΔΕ και ένα διανομέα ΔΕ. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Ελληνικά Ταχυδρομεία, Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Κομοτηνής, Παρρασίου 4, Τ.Κ. 691 01 Κομοτηνή (τηλ: 25310 23195).