Ανοιχτές για υποβολή αιτήσεων είναι οι θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α" βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (υπουργείο Εσωτερικών).
Πρόκειται για συνολικά 217 θέσεις, εκ των οποίων οι 133 είναι Πανεπιστημιακής και οι 84 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, ανάμεσα στις ειδικότητες ΠΕ είναι γεωλόγοι, μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, διοικητικοί οικονομικοί, χημικοί, ενώ αντίστοιχα μεταξύ των ειδικοτήτων ΤΕ είναι τοπογράφοι μηχανικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, λογιστές και ταμίες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ έως την Τρίτη 13 Μαρτίου και ώρα 14.00. Παράλληλα, θα πρέπει να αποστείλουν την υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησής τους, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την Παρασκευή 16 Μαρτίου ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018, ΤΘ 14308, Αθήνα ΤΚ 115 10 αναγράφοντας στον φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της οποίας θέσεις διεκδικούν.
Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συνιστάται στους υποψηφίους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του Διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.