Αύξηση κατά 13,2% παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, το 2017. Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν στα 28,46 δισ. ευρώ από 25,15 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Αντίστοιχα ρεκόρ σημείωσαν οι εξαγωγές και χωρίς να υπολογιστούν τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, η αξία των εξαγωγών με εξαίρεση τα πετρελαιοειδή στο σύνολο του 2017 ενισχύθηκε κατά 7,1% ή κατά
1,32 δισ. ευρώ και έφθασε στα 19,98 δισ. ευρώ από 18,65 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016.